Het doel van deze internetpagina is het verstrekken van objectieve informatie over de woon- en leefomgeving van de Kralingerhout, in het bijzonder maar niet uitstluitend van de Kralingerhoutflat.

Deze informatie wordt verstrekt ten behoeve van bewoners, maar ook ten behoeve van geïnteresseerden en aspirant bewoners. Getracht is zo objectief mogelijke informatie te verstrekken, waarbij niet alleen de positieve maar ook de negatieve aspecten van zowel de woonomgeving als van de Kralingerhoutflat aan de orde komen.

In dit kader is van belang te weten dat verkopers en verhuurders van onroerende zaken tegenwoordig verplicht zijn ook aan hen bekende negatieve aspecten van de te verkopen of verhuren onroerende zaak te melden. Verwijzing naar een publicatie kan hierbij een hulpmiddel zijn.

De primaire beheerder van deze internetpagina, mr Van Schaik, is voormalig voorzitter en oud-lid van de adviescommissie van de VvE Kralingerhoutflat.