De Kralingerhout

Objectieve en ongecensureerde informatie voor bewoners en belangstellenden.

info@example.com

De Kralingerhout.

Kralingerhout is een verzamelnaam voor het gebied dat bestaat uit het Kralingse bos, de Kralingse plas en de bijbehorende sportterreinen. Hoewel de term ook gebruikt wordt voor het bos in enge zin. Het gebied is ongeveer 200 hectare groot en wordt begrensd door de Kralingse Plaslaan, de Kralingseweg, de Bosdreef en de Boszoom. De helft van de oppervlakte bestaat uit water, de andere helft uit bos en grasland. Langs de plas liggen enkele horecagelegenheden en twee molens. Er is een zeilhaven en rond het Lange Pad bevinden zich atletiekvelden. Het recreatiestrand wordt 's zomers druk bezocht.

Geschiedenis Kralingse plas.

De Kralingse Plas is ontstaan door de winning van veengrond ten behoeve van turf. Het maakte deel uit van een reeks van 15 veenplassen die zich ten noorden van de 's-Gravenweg uitstrekte vanaf de Rotte tot aan Nieuwerkerk aan den IJssel. Tussen 1865 en 1876 werden deze plassen drooggelegd voor de creatie van de Prins Alexanderpolder. De toenmalige Noordplas werd als enige gespaard. De Noordplas was namelijk de diepste van de 15 plassen, en tevens bevonden zich enkele fabrieken en woonhuizen aan de plas. Hierdoor was het te duur om deze plas droog te leggen. Vanaf 1895 heet de voormalige Noord- of Boschplas de Kralingse Plas. Na de Tweede Wereldoorlog werd een klein deel weer gedempt met puin uit het gebombardeerde centrum van de stad. Zo zijn bijvoorbeeld de eilanden in het zuiden tot stand gekomen.

Ligging en gebruik.

De plas wordt aan drie kanten omringd door het Kralingse Bos. De oostzijde wordt gedomineerd door de zogenoemde Plasmolens, De Lelie (uit 1740) en De Ster (uit 1886), twee windmolens waar nog altijd specerijen gemalen worden. Aan de noordkant ligt een groot recreatiestrand, waarvan een klein deel een naaktstrand is.Ten zuiden loopt de Kralingse Plaslaan. Aan het einde van deze weg, waar de Plaslaan overgaat in de Kralingseweg, staat onder meer de door architect Bakker ontworpen, Kralingerhoutflat, de oudste hoogbouw in de omgeving, die bovendien de alternatieve naam van het bos levend houdt.Aan de westkant bij het Langepad staat een uitkijktoren die uitzicht biedt over de hele plas.Behalve voor watersport en aanverwante activiteiten wordt de plas veel bezocht door hardlopers. Bij Rotterdamse joggers is het rondje Kralingse Plas van ongeveer 5 kilometer een begrip.

Geschiedenis Kralingse bos.

De directeur Gemeentewerken, G.J. de Jongh, ontwerpt in het begin van de 20e eeuw een plan voor een bos of stadspark langs de Noorderplas, zoals de Kralingse Plas in die tijd wordt genoemd. De oorspronkelijke naam van het park is de Kralinger Hout. In 1911 wordt het plan door de gemeenteraad aangenomen. Men zal de polders ophogen met slib en baggerspecie die men over zal hebben van het graven van de Waalhaven.


Doordat de aanleg van de haven door de Eerste Wereldoorlog vertraging oploopt, duurt het even voordat de plannen van de grond komen. In 1921 maakt de architect Marinus Jan Granpré Molière een nieuw ontwerp. Vanaf 1928 is de grond eindelijk voldoende opgehoogd, en begint men met het planten van speciaal in Noord-Brabant gekweekte eiken. De Rotterdamse schooljeugd wordt hierbij ingezet op speciale boomplantdagen. In de jaren dertig van de 20e eeuw worden er in het kader van de werkverschaffing ook werkelozen ingezet bij de aanleg en beplanting. Een groot deel van deze bomen wordt tijdens de hongerwinter opgestookt in de kachel. Het vele puin, afkomstig uit het centrum van de gebombardeerde stad, wordt gedumpt in de zuidelijke hoek van de Plas. Zo ontstaat een groep kleine eilanden, die ten behoeve van wandelaars worden verbonden met een reeks loopbruggen. In 1953 wordt het Kralingse Bos dan eindelijk officieel geopend.

Festivals.

Het bos verwerft grote bekendheid in de zomer van 1970 vanwege het Holland Pop Festival, het 'Europese antwoord op Woodstock'. Internationale bands die er optreden zijn onder meer Pink Floyd, The Byrds, Santana en Focus. In totaal zijn er meer dan 100.000 bezoekers. In 2015 werd in het bos een dancefestival gehouden, Boothstock. Dit festival vond de eerste jaren plaats in het Zuiderpark. In 2015 verhuisde het naar het Kralingse Bos om meer bezoekers te trekken,sedertdien is dit festival met een onderbreking van de coronaperiode jaarlijks in de Kralingerhout gehouden, goeddeels aan de Noordzijde.

Laatst genoemd festival en in mindere mate het jaarlijkse CHIO worden door een aantal bewoners van de Kralingerhoutflat als storend ervaren.

Homo-ontmoetingsplaats.

In het Kralingse Bos is een gedeelte gemarkeerd als homo-ontmoetingsplaats. Dit gebeurde in 2010 door paaltjes te plaatsen en in 2011, na commotie over de paaltjes, door het afgrenzen van het gebied met grote dikke boomstammen.

Woonomgeving.

Over de kwaliteit van de woonomgeving wordt verschillend geoordeeld. Het vele groen, de recreatiemogelijkheden, en de goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer worden over het algemeen als positief ervaren.

De hinder van festivals, het CHIO en van het grote aantal recreanten met de bij behorende parkeer- en andere overlast wordt door velen als zeer negatief ervaren. Terwijl enkelen ook de aanwezigheid van de voornoemde homo-ontmoetingsplaats als een negatief aspect van de woonomgeving kwalificeren.Bronnen: Wikipedia, lokale huis aan huis bladen.