Geschiedenis

De Kralingerhoutflat dateert uit de late jaren vijftig. De splitsingsakte is gepasseerd in september 1959. De gemeente Rotterdam heeft de flat ooit omschreven als: “een gebouw dat van cultuurhistorische waarde is als vroeg voorbeeld van een naoorlogse serviceflat in de vrije sector voor de gegoede stand”. Hoewel de Kralingerhoutflat nooit een serviceflat is geweest geeft deze omschrijving aan dat het wel een bijzonder gebouw betreft.

De flat is ontworpen door de Rotterdamse architect H.D. Bakker, die ook kantoren en flats aan de Westblaak en de Schiedamse dijk ontwierp, alsmede het kantoor van Van Leeuwen buizen in Zwijndrecht. Kenners omschrijven het als een representatief voorbeeld van half open hoogbouw, zorgvuldig ontworpen met aandacht voor detaillering, kenmerkend voor de betere architectuur uit de naoorlogse wederopbouw. Karakteristiek zijn ook de verspringende balkons en de ver naar buiten geplaatste hemelwaterafvoeren. Dat deze kwaliteit in de jaren vijftig niet door iedereen werd onderkend blijkt uit de aanwezigheid in het Rotterdamse gemeentearchief van een lijvig dossier waarin de bezwaarprocedure tegen het verlenen van de bouwvergunning is gearchiveerd.

De flat is gebouwd als “vrije sector” project, hetgeen tot uitdrukking kwam in de oorspronkelijke koopprijzen, deze liepen uiteen van ongeveer ƒ 37.000 tot ƒ 70.000 afhankelijk van grootte en type van de flat. Voor het begin van de jaren zestig heel forse prijzen.

Het wederopbouwkarakter is ook duidelijk te zien aan gekozen constructie. Niet alleen is de flat uitgevoerd in een relatief zware betonconstructie ook is er voor gekozen om (conform de toen geldende normen) schuilkelders onder de flat aan te brengen. Deze ruimten - in de wandeling de BB-ruimtes genoemd - zijn nog altijd aanwezig. Kenmerkend voor de periode zijn ook de nog altijd in gebruik zijnde gezamenlijke waskelder en de aanwezigheid van een speciale kettinglift voor vuilnisbakken. Ook de in het pand geïntegreerde huismeesterswoning is karakteristiek voor deze periode. Tot voorkort was er ook daadwerkelijk in inwonende huismeester.

Oorspronkelijk liep voor de flat nog een wetering die in verbinding stond met de Kralingse Plas en langs de Kralingseweg doorliep via Capelle naar Gouda. Ouder bewoners van Kralingen zullen zich nog herinneren dat hier de schaatstocht naar Gouda begon om een pijp te halen. In de jaren zestig en zeventig is het terrein van de flat heringericht. De wetering is gedempt, en heeft plaatsgemaakt voor tuin en parkeerplaatsen. Aan het uiterlijk van het gebouw zelf is weinig of niets veranderd. Begin jaren negentig is de verwarmingsinstallatie naar het dak verplaatst, waarvoor geheel in de stijl van het gebouw een quasi liftkoker op het dak is bij geplaatst. Ook siert een antenne van KPN sedert eind jaren negentig het dat van de flat, waarmee de VvE een bijdrage levert aan de goede ontvangst van telefoon en internet in Kralingen.  In 2010 is uitgebreid groot onderhoud uitgevoerd, waarbij de kozijnen aan de buitenzijde geheel zijn vernieuwd. Voor het overige is de flat nog in zijn authentieke vorm behouden. Het terrein is heringericht waarbij het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid, ten koste van de groenvoorziening. Tevens is het terrein afgesloten door middel van een slagboom.

Nadien zijn de meeste garagedeuren nog vervangen, en zijn de toegangsdeuren voorzien van een elektrisch openingsmechanisme. Bij de ingang aan de Kralingseweg is een invalidenlift geplaatst, zodat de flat thans ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

In 2016 is de centrale verwarmingsinstallie opnieuw vervangen dit maal (na ernstige conflicten tussen bestuur en bewoners) door een cascadeinstallatie. Tevens zijn isolatie werkzaamheden uitgevoerd aan het leidingwerk, en zijn de hydroforen gemoderniseerd.

Diversiteit van appartementen.

Het ontwerp van de flat kent een aantal appartementstypen. Aan de kant van de Charlotte de Bourbonlaan zijn twee- en driekamerflats. Aan de zijde van de Kralingseweg zijn drie verschillende types van driekamerflats, terwijl aan de zijde van de Louise de Colignylaan nog een ander type tweekamerflat is gesitueerd. Een deel van de flats heeft de ingang in een trappenhuis, terwijl andere flats de ingang aan de galerij hebben. Alle flats hebben een eigen balkon. Zowel tijdens de bouw als nadien is een aantal flats verheeld, waardoor drie-, vier- en zeskamerappartementen zijn ontstaan. De flat is gebouwd op eigen grond - geen erfpacht - en beschikt over 26 inpandige garages, alsmede over een groot aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. De parkeerplaats is afgesloten door een elektrische slagboom.

Ligging.

De Kralingerhoutflat is in elk opzicht uniek gelegen. De flat ligt op een van de fraaiste locaties in Kralingen. Vanaf de flat heeft men een goed uitzicht over de Kralingseplas en het Kralingsebos. De flat is ook qua bereikbaarheid zeer gunstig gelegen. De toerritten van de Ring rond Rotterdam bevinden zich op enkele autominuten afstand. Het metrostation Voorschoterlaan en de tramhaltes aan de Oudedijk zijn alle op loopafstand. Winkelvoorzieningen zijn er eveneens op de Oudedijk en in de Lusthofstraat. Horeca voorzieningen zijn op loopafstand bereikbaar, maar zijn wel zover verwijderd dat hiervan geen overlast wordt ondervonden.

Het lawaai van de Kralingseweg, de overlast van recreanten in de Kralingerhout en de festivals in de omgeving worden door velen als negatief ervaren.