De Lelie

Een van de twee Plasmolens

In 1740 werd de molen in het oude Kralingen gebouwd en heette toen De Ezel. In 1840 werd deze molen naar de huidige plaats overgebracht. Daarbij zijn ook de achtkantstijlen 1,5 m verlengd, waardoor een bijzonder slanke molenromp ontstond.
Tot 1921 waren in de molen 6 stampkuipen aanwezig; de 6e kuip moest toen plaats maken voor een elektromotor, die de wentelas aandreef. Overigens betekende dat niet dat de windkracht niet meer werd gebruikt: in later jaren werden nog twee nieuwe Potroeden gestoken.

In 1968 werd een ingrijpende restauratie gestart: de toen tamelijk vervallen molen werd van wiekenkruis en kap ontdaan, waarna de fundering vernieuwd en de molen opgevijzeld en rechtgezet werd.
In juni 1970 werd een geheel nieuwe kap geplaatst, waarna deze molen verder draai- en maalvaardig werd gemaakt. De elektromotor van 1921 werd weer verwijderd.

Sinds 1999 wordt met de beide Kralingse snuif- en specerijmolens het oude ambacht op vrijwillige basis weer uitgeoefend.


De andere molen, de Ster, is in de race voor de molenprijs 2019, door op deze molen te stemmen kunt u de kans vergroten dat er 75.000 komt voor de verdere restauratie.